Inschrijfformulier

Inschrijving is geopend!

Inschrijven doet u via onderstaand online inschrijfformulier. Lees goed en vul duidelijk en concreet in, dit scheelt ons werk met het indelen van de groepen en het verwerken van betalingen.
Na het invullen ontvangt u een bevestiging per e-mail.


Sociale media

Er worden foto's en video's gemaakt tijdens de week die wij controleren op fatsoenlijkheid alvorens wij die plaatsen op de website en sociale media. Heb je bezwaar tegen het gebruik van foto's waar uw kind op staat, geef dit dan bij ons aan. Die foto's en video's zullen wij verwijderen. Zonder bericht gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het (mogelijk) gebruik van foto's waar uw kinderen op staan.

Let op: geen akkoord is helaas geen deelname, omdat wij de capaciteiten niet hebben om dit te filteren.



Gegevens kind 1

LET OP: vul alle gegevens volledig en correct in. Bij inloting is dit het uiteindelijke inschrijfformulier van uw kind. Deze gegevens nemen wij dus mee in de administratie. Controleer of alles juist is ingevuld voor u verder gaat naar het volgende onderdeel.



Gegevens kind 2

LET OP: vul alle gegevens volledig en correct in. Bij inloting is dit het uiteindelijke inschrijfformulier van uw kind. Deze gegevens nemen wij dus mee in de administratie. Controleer of alles juist is ingevuld voor u verder gaat naar het volgende onderdeel.



Gegevens kind 3

LET OP: vul alle gegevens volledig en correct in. Bij inloting is dit het uiteindelijke inschrijfformulier van uw kind. Deze gegevens nemen wij dus mee in de administratie. Controleer of alles juist is ingevuld voor u verder gaat naar het volgende onderdeel.



Gegevens kind 4

LET OP: vul alle gegevens volledig en correct in. Bij inloting is dit het uiteindelijke inschrijfformulier van uw kind. Deze gegevens nemen wij dus mee in de administratie. Controleer of alles juist is ingevuld voor u verder gaat naar het volgende onderdeel.



Kunt u ons helpen?

Kunt en wilt u ons helpen met de vossenjacht op de vrijdagochtend (09.30) door de wijk voor de kleuters en jongeren?



Trekking loting en betaling

In de week na 31 mei wordt er geloot. U krijgt sowieso bericht of uw gezin is ingeloot of uitgeloot. Bij inloting krijgt u een e-mail met daarin een betaallink voor de deelname. Dit betekent dat alles volledig digitaal gaat dit jaar en er dus geen fysiek betaalmoment meer is.

Hebt u hier nog vragen over? Op de website kunt u alle informatie vinden over KVW.
www.kvwdenoordhoek.nl